തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 9 July 2015

മരങ്ങള്‍ക്ക് പേര്

സ്കൂള്‍ വളപ്പില്‍ പലതരം മരങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും  പേരെഴുതിയ തകരപ്പലകകള്‍ തൂക്കുന്ന പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
*മലയാളപ്പേര് മേലേ.
**തൊട്ടുതാഴെ സംസ്‌കൃതനാമം.
***പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷിലെ സാധാരണപ്പേര്.
****ഏറ്റവും താഴെയായി ശാസ്ത്രനാമം-

(  ഡോ.ടി ആര്‍ ജയകുമാരിയും ആര്‍. വിനോദുകുമാറും ചേര്‍ന്നെഴുതിയ ''കേരളത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങള്‍''സഹായഗ്രന്ഥമായി. ഡോ.ഇ. ഉണ്ണികൃഷ്ണനുമായി നടത്തിയ ഫോണ്‍വര്‍ത്തമാനവും സഹായിച്ചു. ശ്യാമ ശശിയാണ്ബോഡുകള്‍ എഴുതിത്തയ്യാറാക്കിയത് )


No comments:

Post a Comment