തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Wednesday, 30 September 2015

ജയ(o )

 നാഷണൽ  സർവീസ്  സ്കീമിൻറെ യും പി ടി എ യുടെയും സംയുക്ത സംര൦ഭ മായ ജൈവ  നെൽകൃഷി വിളവെടുപ്പ്(വിത്ത് : ജയ ) ബങ്കളം വയലിൽ  കാഞ്ഞങ്ങാട്  ബ്ലോക്ക്  പഞ്ചായത്ത്‌  വൈസ്  പ്രസിഡണ്ട് യമുന  രാഘവൻ തുടങ്ങിവെച്ചപ്പോൾ .
 '' ജയ ''യുടെ  നേന്മകൾ

 1. Earliness
 2. Deep water and flood resistant
 3. Lodging resistant
 4. Drought resistant
 5. Non-shredding of grains
 6. Dormancy of seed
 7. Control of wild rice
 8. Disease resistant
 9. Higher response to heavy mannuring.

Tuesday, 29 September 2015

പത്രവാർത്ത


അന്ജിതയും മാളവികയും കേരളവും---സാഭിമാനം കക്കാട്ട് സ്കൂൾ

അന്ജിത എം --പത്താംക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നു - കേരള സ്റ്റേറ്റ് വനിതാ (അണ്ടർ
17 )ഫുട്ബോൾ ടീമിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ...ഗോവയിൽ  ഒക് ടോബർ  ആദ്യവാരം  നടക്കുന്ന  ദേശീയമത്സരത്തിൽ അന്ജിത കളിക്കും - 
മാളവിക.കെ--ആറാം ക്ലാസുകാരി
 കേരള സ്റ്റേറ്റ്
 ( സബ്  ജൂനിയർ )
സൈക്കിൾ പോളോ ടീമിലേക്ക്
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Monday, 28 September 2015

വിചാരശാല :: ലക്കം രണ്ട് -

 വിചാരശാല .രണ്ടാം  യോഗം ഒക്ടോബർ  രണ്ടിന്
വിഷയം ഒന്ന് ::: 'സംഗീതം' --സി  സോമശേഖരൻ
വിഷയം രണ്ട് :::: 'ആഹാരം '--- ജി  ബി  വത്സൻ

നെറ്റ് ബോളിനും സ്വാഗതം

Netball is a ball sport played by two teams of seven players. Games are played on a rectangular court with raised goal rings at each end. The object is to score goals from within a defined area, by throwing a ball into a ring attached to a 3.05 metres (10 feet) high post.

Friday, 25 September 2015

പൂത്താലി

  സ്കൂളങ്കണത്തിലെ  ശില്പത്തിന് മുന്നിലെ  ചെറുജലാശയത്തിൽ വിരിഞ്ഞ പൂത്താലിയാണ്  ഇന്നത്തെ  കാഴ്ച .പൂത്താലി ഇംഗ്ലിഷിൽ water lily.
Nymphaeaceae /ˌnɪmfˈs/ is a family of flowering plants.
Members of this family are commonly called water lilies and live as rhizomatous aquatic herbs in temperate and tropical climates around the world. The family contains eight large-flowered genera with about 70 species.[2] The genus Nymphaea contains about 35 species in the Northern Hemisphere.[2] The genus Victoria contains two species of giant water lilies endemic to South America.[2] Water lilies are rooted in soil in bodies of water, with leaves and flowers floating on the surface. The leaves are round, with a radial notch in Nymphaea and Nuphar, but fully circular in Victoria.
Water lilies are a well studied clade of plants because their large flowers with multiple unspecialized parts were initially considered to represent the floral pattern of the earliest flowering plants, and later genetic studies confirmed their evolutionary position as basal angiosperms. Analyses of floral morphology and molecular characteristics and comparisons with a sister taxon, the family Cabombaceae, indicate, however, that the flowers of extant water lilies with the most floral parts are more derived than the genera with fewer floral parts. Genera with more floral parts, Nuphar, Nymphaea, Victoria, have a beetle pollination syndrome, while genera with fewer parts are pollinated by flies or bees, or are self- or wind-pollinated.[3] Thus, the large number of relatively unspecialized floral organs in the Nymphaeaceae is not an ancestral condition for the clade.
Horticulturally water lilies have been hybridized for temperate gardens since the nineteenth century, and the hybrids are divided into three groups: hardy, night-blooming tropical, and day-blooming tropical water lilies. Hardy water lilies are hybrids of Nymphaea species from the subgenus Castalia; night-blooming tropical water lilies are developed from the subgenus Lotos; and the day-blooming tropical plants arise from hybridization of plants of the subgenus Brachycerasത്
Nymphaeaceae /ˌnɪmfˈs/ is a family of flowering plants.
Members of this family are commonly called water lilies and live as rhizomatous aquatic herbs in temperate and tropical climates around the world. The family contains eight large-flowered genera with about 70 species.[2] The genus Nymphaea contains about 35 species in the Northern Hemisphere.[2] The genus Victoria contains two species of giant water lilies endemic to South America.[2] Water lilies are rooted in soil in bodies of water, with leaves and flowers floating on the surface. The leaves are round, with a radial notch in Nymphaea and Nuphar, but fully circular in Victoria.
Water lilies are a well studied clade of plants because their large flowers with multiple unspecialized parts were initially considered to represent the floral pattern of the earliest flowering plants, and later genetic studies confirmed their evolutionary position as basal angiosperms. Analyses of floral morphology and molecular characteristics and comparisons with a sister taxon, the family Cabombaceae, indicate, however, that the flowers of extant water lilies with the most floral parts are more derived than the genera with fewer floral parts. Genera with more floral parts, Nuphar, Nymphaea, Victoria, have a beetle pollination syndrome, while genera with fewer parts are pollinated by flies or bees, or are self- or wind-pollinated.[3] Thus, the large number of relatively unspecialized floral organs in the Nymphaeaceae is not an ancestral condition for the clade.
Horticulturally water lilies have been hybridized for temperate gardens since the nineteenth century, and the hybrids are divided into three groups: hardy, night-blooming tropical, and day-blooming tropical water lilies. Hardy water lilies are hybrids of Nymphaea species from the subgenus Castalia; night-blooming tropical water lilies are developed from the subgenus Lotos; and the day-blooming tropical plants arise from hybridization of plants of the subgenus Brachyceras

*ക്ലാസ് പി ടി എ


Thursday, 24 September 2015

രാജ്യപുരസ്കാർ

കീർത്തന ,മിഥുല , സനവ്യ സുധാകരൻ , ശരണ്യ
നിതിൻ ,ആദിത്യ ,അൽക , അമൃത

സ്കൌട്സ് --ഗൈഡ്സ് :::: രാജ്യപുരസ്കാർ  പരീക്ഷ ഈ  എട്ടു  കുട്ടികൾ എഴുതി - എട്ടുപേരും ജയിച്ചു ,


The mission of Scouting is to contribute to the education of young people, through a value system based on the Scout Promise and Law to help build a better world where people are self-fulfilled as individuals and play a constructive role in society.
Scout and Guide units are separate although they have some coeducational activities such as Jamborees, rallies, and conferences. Handicapped boys and girls also participate in the Scouting program.
The Scout emblem incorporates a wheel with twenty-four spokes, known as the Ashoka Chakra, taken from the Ashoka pillar at Sarnath, in the green-and-saffron colors of the flag of India.

Sections and branches


Membership badge–Trithiya Sopan Scout/Guide rank
The association is divided in four (respective three) sections according to age:[10]
Bharat Scouts
 • Bunnies - ages 3 to 5
 • Cubs - boys, ages 5 to 10
 • Scouts - boys, ages 10 to 17
 • Rovers - boys, ages 15 to 25
Bharat Guides
 • Bulbuls - girls, ages 5 to 10
 • Guides - girls, ages 10 to 17
 • Rangers - girls, ages 15 to 25
Additionally, there are four special branches:

Scout/Guide Motto

 • Cubs/Bulbuls - Koshish Karo (Do your best)
 • Scouts/Guides - Taiyar (Be Prepared)
 • Rovers/Rangers - Seva (Service)

പത്രവാർത്ത


Tuesday, 22 September 2015

സബ്ജില്ലാ ഗണിത ക്വിസ്സ് വിജയികള്‍

ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് സബ് ജില്ലാ ഗണിത ക്വിസ്സില്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ കക്കാട്ട് സ്കൂളിലെ അമല്‍.പി.സന്തോഷും ഹയര്‍ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തില്‍ കക്കാട്ട് സ്കൂളിലെ തന്നെ അരുണ്‍ രവിയും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.
അമല്‍.പി.സന്തോഷ്

അരുണ്‍രവി

Wednesday, 16 September 2015

കവാടം നിര്‍മാണദശയില്‍


സമയമണിയുടെ കാര്യം

From Wikipedia, the free encyclopedia::::::::
The ringing of a school bell is a signal that tells a school's students when it is time to go to class in the morning and when it is time to change classes during the day as well as when students are dismissed from school. Typically the first bell tells the students that it is time to report to class and the bell that occurs shortly after that means that the students are late. There may also be a warning bell between the first bell and the late bell.
In some schools it may take the form of a physical bell, usually electrically operated. In other schools it may be a tone, siren, electronic bell sound, a series of chimes, or music played over an intercom. Most schools where people who require sign language more than hearing go to use hand signals.

Add caption

പത്രവാർത്ത


അനുമോദിക്കുന്നു

കെ . കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണ പിഷാരടി  ദീര്‍ഘകാലമായി  കക്കാട്ട്  സ്കൂളില്‍ അധ്യാപകനാണ് . സ്കൌട്ട്  മാസ്റ്റര്‍  എന്ന നിലയില്‍ സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു .ഇപ്പോള്‍  ഹോസ്ദുര്‍ഗ്  ഉപാജില്ലാ  സ്കൌട്സ് -ഗൈഡ്സ്  അസോസിയേഷന്‍  കാര്യദര്‍ശി കൂടിയാണ് . ഈ  വര്‍ഷത്തെ സ്കൌട്ട്  മാസ്റ്റര്‍ക്കുള്ള ഹിമാലയന്‍  വുഡ്  ബാഡ് ജിനു  അര്‍ഹനായി .
                              Wood Badge is a Scouting leadership programme and the related award for adult leaders in the programmes of Scout associations throughout the world. Wood Badge courses aim to make Scouters better leaders by teaching advanced leadership skills, and by creating a bond and commitment to the Scout movement. Courses generally have a combined classroom and practical outdoors-based phase followed by a Wood Badge ticket, also known as the project phase. By "working the ticket", participants put their newly gained experience into practice to attain ticket goals aiding the Scouting movement. The first Wood Badge training was organized by Francis "Skipper" Gidney and lectured at by Robert Baden-Powell and others at Gilwell Park (United Kingdom) in September 1919. Wood Badge training has since spread across the world with national variations.
ഹിമാലയൻവുഡ് ബാഡ്ജ് 

ജാഗ്രത

സ്കൂൾ  പ്രൊട്ടക് ഷ ൻ ഗ്രൂപ്പ് --ഈ വർഷത്തെ യോഗം  സപ്തംബർ 18 വെള്ളി വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് . 

Tuesday, 15 September 2015

വാക്കുകൾ കഥ പറയുന്നു


                               
                                

Saturday, 12 September 2015

ശിലാസ്ഥാപനം

എം.എല്‍.എയുടെ അസറ്റ് ഡവലപ് മെൻറ് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും അനുവദിച്ച അറുപത്തി രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി പണിയുന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം  ഇ. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ എം.എല്‍.എ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് വി.രാജന്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങില്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ എം.കെ രാജശേഖരന്‍ സ്വാഗതവും ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ ഇ.പി.രാജഗോപാലന്‍ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് യമുനാ രാഘവന്‍,  ബങ്കളം കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍, നാരായണന്‍ എന്നിവര്‍ ആശംസകളര്‍പ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. ചടങ്ങില്‍ ഹിമാലയന്‍ വുഡ്ബാഡ്ജ് നേടിയ സ്കൗട്ട് മാസ്റ്റര്‍ കെ. കുഞ്ഞികൃഷ്ണ പിഷാരടി, ഇന്‍സ്പയര്‍ ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ കെ . വി . നിതി ന്‍ കൃഷ്ണന്‍ എന്നിവരെ അനുമോദിച്ചു. ഇവര്‍ക്കുള്ള പി.ടി.എ യുടെ ഉപഹാരം എം.എല്‍.എ വിതരണം ചെയ്തു.രാജ്യപുരസ്കാര്‍ നൂറ് ശതമാനം വിജയം

സ്കൗട്ട് ആന്റ് ഗൈഡ്സ് രാജ്യപുരസ്കാര്‍ പരീക്ഷയില്‍ കക്കാട്ട് സ്കൂളിന് നൂറ് ശതമാനം വിജയം. പരീക്ഷ എഴുതിയ ഒരു സ്കൗട്ടും ഏഴ് ഗൈഡ്സും പരീക്ഷ പാസ്സായി. നിധിന്‍ .എം, ആദിത്യ. കെ, സനവ്യ സുധാകരന്‍, മിഥുല കെ.എം, കീര്‍ത്തന വി.എസ്, അമൃത ഇ, അല്‍ക്ക സെബാസ്ററ്യന്‍, ശരണ്യ എ.ടി.വി. എന്നിവരാണ് രാജ്യ പുരസ്കാര്‍ നേടിയത്.

Sunday, 6 September 2015

ഗുരുവന്ദനം

അധ്യാപകദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കക്കാട്ട് സ്കൂളിലെ സ്കൗട്ട് ആന്റ് ഗൈഡ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഗുരുവന്ദനം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൗട്ട് ആന്റ് ഗൈഡ്സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അധ്യാപകര്‍ക്ക് പൂചെണ്ടുകള്‍ നല്കി ആദരിച്ചു. ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ ഇ.പി.രാജഗോപാലന്‍, പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ എം.കെ രാജശേഖരന്‍, കെ.കുഞ്ഞികൃഷ്ണ പിഷാരടി ​എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.
സ്കിറ്റ്


അഞ്ച് ,ആറ്  ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്കിറ്റിന്റെ  രൂപരേഖ .സെപ്റ്റംബ ർ അവസാനവാരത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്ലാസ് പി  ടി എ  യോഗത്തിലെ   ഒരു ഇനം  ഇതിന്റെ  അവതരണമാണ് 

                    The Sub district School fest at R.H.S Nileshwar ,The inauguration function is at 8 A.M Sreelakshmi and Malavika are the participants of classical music. It’s the first item on the stage after the inaugurational function. So they have decided is catch the first bus from Bengalam stop at 7.30 A.M Sreelakshmi reaches the bus stop  at 7.15 ,Shi is waiting for Malavika .Now it is 7.45 ,The first bus has gone.
Sreelakshmi expresses her thought .It is 8 A M .Sreelakshmi sees Malavika comes running at a distance and She reaches quite near
(The likely conversation between Sreelakshmi  and Malavika is perfomed through role play) The bus comes, Both catches the bus to Nileshwar. When they reach R.H.S the inauguration function is about to start.
The programme has been scheduled. Children perform the role of the different personalities on the dies

Welcome Speech -                     
Presidential address
Inaugural Speech
Felicitation
Vote of thanks
            After the inaugural function the stage is left for the cultural programme. Classical music  is the first  event . Announcement  is heard , code No 21 and 22 They are Sreelakshmi and Malavika .The have not turned up on the stage .Teachers go  in search of them .At last they are found in a classroom sitting crying holding their stomach tight. Teacher enquires their problem and come to know that they feel stomach ache. They are taken to the hospital.   Role play at the clinic.