തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Wednesday, 16 September 2015

അനുമോദിക്കുന്നു

കെ . കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണ പിഷാരടി  ദീര്‍ഘകാലമായി  കക്കാട്ട്  സ്കൂളില്‍ അധ്യാപകനാണ് . സ്കൌട്ട്  മാസ്റ്റര്‍  എന്ന നിലയില്‍ സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്നു .ഇപ്പോള്‍  ഹോസ്ദുര്‍ഗ്  ഉപാജില്ലാ  സ്കൌട്സ് -ഗൈഡ്സ്  അസോസിയേഷന്‍  കാര്യദര്‍ശി കൂടിയാണ് . ഈ  വര്‍ഷത്തെ സ്കൌട്ട്  മാസ്റ്റര്‍ക്കുള്ള ഹിമാലയന്‍  വുഡ്  ബാഡ് ജിനു  അര്‍ഹനായി .
                              Wood Badge is a Scouting leadership programme and the related award for adult leaders in the programmes of Scout associations throughout the world. Wood Badge courses aim to make Scouters better leaders by teaching advanced leadership skills, and by creating a bond and commitment to the Scout movement. Courses generally have a combined classroom and practical outdoors-based phase followed by a Wood Badge ticket, also known as the project phase. By "working the ticket", participants put their newly gained experience into practice to attain ticket goals aiding the Scouting movement. The first Wood Badge training was organized by Francis "Skipper" Gidney and lectured at by Robert Baden-Powell and others at Gilwell Park (United Kingdom) in September 1919. Wood Badge training has since spread across the world with national variations.
ഹിമാലയൻവുഡ് ബാഡ്ജ് 

No comments:

Post a Comment