തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 4 August 2016

സുബ്രതോ മുഖര്‍ജീ കപ്പ്‌

 ഇത്തവണയും കാസറഗോഡ് ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സ്കൂള്‍ ഗേള്‍സ്‌ ടീം പാലക്കാട്‌ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് വെച്ചുനടന്ന  സംസ്ഥാനമത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു: സെമിഫൈനലിസ്റ്റുകളായി.

No comments:

Post a Comment