തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Friday, 19 August 2016

ക്ലബ്ബുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം

സ്കൂളിലെ വിവിധ ക്ലബുകളുടെ ഈ വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനോദ്ഘാടനം പ്രമുഖപരിസ്ഥിതിപ്രവര്‍ത്തകനും  'പയ്യന്നൂര്‍ 'സീക്ക്' കാര്യദര്‍ശിയുമായ വി സി ബാലകൃഷ്ണന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. പ്രകൃതിയുടെ പാഠങ്ങള്‍ അറിയുന്നതും ഓര്‍ക്കുന്നതും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസപ്രവര്‍ത്തനമാണ്എന്ന് സ്വന്തം നിരീക്ഷണ/ഗവേഷണാനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.


കുട്ടികള്‍ക്കായി 'നമുക്കുചുറ്റും' (Around Us) എന്ന പവര്‍ പോയിന്‍റ് പ്രസന്‍റെഷനും നടത്തി.പരിചിതങ്ങളായ പൂക്കള്‍,ചെടികള്‍,പുഴുക്കള്‍, ശലഭങ്ങള്‍എന്നിവയെ പുതിയ കണ്ണിലൂടെ കാണാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഷോ.ശ്യാമ ശശിയുടെ ഒരു ജലച്ചായച്ചിത്രം--'പുഴയുടെ കാഴ്ച'- അതിഥിയ്ക്ക്സമ്മാനിച്ചു.

No comments:

Post a Comment