തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Monday, 22 August 2016

സ്വാതന്ത്ര്യപ്പതാകകള്‍

കക്കാട്ട് ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളില്‍ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികള്‍ റിസോഴ്സ് സെന്ററില്‍വെച്ച്സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷം  വിപുലമായ രീതിയില്‍ നടത്തി.ഇതില്‍ എടുത്തുപറയേണ്ടത് പതാക നിര്‍മ്മാണമാണ്. പതാക നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ കുട്ടികള്‍  കാര്യക്ഷമമായി പങ്കെടുത്തു. അതിന് ശേഷം കുട്ടികളുടെ നാടന്‍പാട്ട്,ഗാനം, കഥാകഥനംഎന്നിവയും നടന്നു. മുറി അലങ്കരിക്കുന്നതില്‍ കുട്ടികളുടെ ആത്മാര്‍ത്ഥതയും ഇടപെടലും ശ്രദ്ധേയമായി.അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ പതാകകളുടെ പ്രദര്‍ശനവും നടന്നു.

No comments:

Post a Comment