തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Saturday, 17 October 2015

ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് ഉപജില്ല ശാസ്ത്രമേള കക്കാട്ടിന് തിളക്കമാര്‍ന്ന വിജയം

മാവുങ്കാല്‍ SRMGHHS ല്‍ വച്ച് നടന്ന ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര,സാമുഹ്യശാസ്ത്ര, ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രവര്‍ത്ത് പരിചയമേളയില്‍ കക്കാട്ട് സ്കൂളിന് തിളക്കമാര്‍ന്ന വിജയം. ഗണിത ശാസ്ത്ര മേളയില്‍ 174 പോയിന്റോടെ ഓവറോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പും  ശാസ്ത്രമേളയില്‍ 46 പോയിന്റോടെ ഓവറോള്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനവും പ്രവര്‍ത്തി പരിചയമേളയില്‍ 8640 പോയന്റോടെ ഓവറോള്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി. ശാസ്ത്രമേളയില്‍ സയന്‍സ് ടാലന്റ് സെര്‍ച്ച്, യു പി വിഭാഗം സ്റ്റില്‍ മോഡല്‍, ടീച്ചിങ്ങ് എയ്ഡ്  എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് റിസര്‍ച്ച് ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ട്, സ്റ്റില്‍ മോഡല്‍ എന്നിവയില്‍ ജില്ലാ മത്സരത്തിന് യോഗ്യത നേടി. ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗം ഐടി  ക്വിസ്സ് മത്സരത്തില്‍ ലിനക്സ് കൃഷ്ണ രണ്ടാം സ്ഥാനവും യു പി വിഭാഗം ഡിജിറ്റല്‍ പെയിന്റിങ്ങില്‍ ഏഴാം തരത്തിലെ ഗുരുപ്രസാദ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.
വിജയികള്‍
MATHS  HS
Applied Construction              Aswin  P Santhosh          10                 Ist  Grade
Pure Constructio                     Abhiram M                     10                 Ist A Grade
Still Model                               Amal P Santhosh            10                 Ist A Grade
Other Chart                             Abhiram M V                  10                 IInd A Grade
Game                                       Meera A                           9                  IIIrd
Single Project-                         Shanid N P                     10                  IIIrd
Geometrical Chart                  Ardra M K                        7                  IIIrd
Puzzle                                     Savishna Shaji                  7                  IIIrd

Puzzle-                                    Manu Krishna                  4                   IInd A Grade
Grometrical Chart                 Ajay S Nair                       4                   IIIrd

WORK EXPERIENCE

Name                                          Item                                        std         Place

Sidharth P V                     Clay modelling                                 9        Ist A grade
Chaithin P                         Product using waste materials        9        IInd A grade
Jayasoorya U V                Card&Straw Board product            9        IInd A grade
Arya T                              Paper craft                                       10      IInd A grade
Adithya K                         Metal engraving                                8       Ist A grade
Arya K V                          Embroidary                                       9       IInd A grade
Jijith P V                           Bamboo products                             10      Ist A grade
Varsha M J                       Wood carving                                    5       Ist A grade
Abhinand K                      Fabric painting using Vegitables      6       IInd A grade
Aryanandan K                 Fabric painting using vegetables      3        Ist A grade 

SCIENCE

Namitha Suresh
Fathimath Shahzi              Still Model                                       7        Ist A grade

Soorya Narayanan            Talent Search Exam                       10       IInd

Nithin Krishnan K V
Gopika P E                        Research Type Project                    11      Ist A grade

Alan Sebastian
Soorya                              Still Model                                        11      IInd A grade

No comments:

Post a Comment