തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 1 October 2015

പുരസ്കാര വാർത്ത

കേരള പൊതു വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായ  സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ് തൃശൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച  ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായുള്ള സംസ്ഥാനതല വാർത്താവായന മത്സരത്തിൽ എ ഗ്രേഡും മെഡലും നേടിയ പി .സീതാലക്ഷ്മി (പത്താം തരം ) 

No comments:

Post a Comment