തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Wednesday, 14 October 2015

കലോത്സവം

സ്കൂൾ കലോത്സവം  ഒക്ടോബർ  19 ,20 -തിങ്കൾ ,ചൊവ്വ -- ദിവസങ്ങളിൽ .തിങ്കൾ  രാവിലെ  പത്തു  മണിക്ക് കഥാകാരനും നോവലിസ്റ്റും നാടകകൃത്തുമായ പി  വി  കെ  പനയാൽ  ഉദ്ഘാടനം  ചെയ്യും . വി , രാജൻ (പി  ടി  എ  പ്രസിഡണ്ട്‌ ) അധ്യക്ഷത  വഹിക്കും . തുടർന്ന്  വിവിധ  വേദികളിൽ  മത്സരങ്ങൾ .   
                                                                  


No comments:

Post a Comment