തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 20 August 2015

കക്കാട്ടിന് അഭിമാനമായി നിധിന്‍കൃഷ്ണന്‍

തൃശ്ശുരില്‍ വച്ച് നടന്ന ഇന്‍സ്പയര്‍ സംസ്ഥാന മേളയില്‍ നിധിന്‍കൃഷ്ണന്‍ ദേശീയതലത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ നിന്ന് അഞ്ച് പേരാണ് ദേശീയതലത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്

No comments:

Post a Comment