തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Tuesday, 23 February 2016

പരീക്ഷ എഴുതും- ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ

  ഇത്തവണത്തെ എസ്എസ് എല്‍ സി പരീക്ഷയെഴുതുന്ന 134 കുട്ടികള്‍ക്കായി സ്കൂളില്‍ കൌണ്‍സലിംഗ് ക്ലാസ്നടത്തി.
പ്രദീപ്‌ മാലോം ക്ലാസ്നയിച്ചു .
നാലുമാസം മുന്‍പ്  മറ്റൊരു കൌണ്‍സലിംഗ്ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 

No comments:

Post a Comment