തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 3 December 2015

ആക്റ്റിവ് ::::: പൂർവകാല അധ്യാപകരുടെ മികച്ച സംരംഭം

സ്കൂളില്‍മുന്‍പു ജോലിചെയ്തിരുന്ന അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്  ' കക്കാട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്'. അവര്‍ സ്കൂളില്‍ പഠനപിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒഴിവുദിന ക്ലാസുകള്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ടും മികച്ച കുട്ടികള്‍ക്ക് പാരിതോഷികങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷകള്‍ക്കായി കോച്ചിംഗ് സെഷനുകള്‍ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടും മറ്റും സ്കൂളുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടുമുണ്ടാക്കുന്നു.
ആക്ടിവ്::::ഇതാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്‍റെപേര്. They want to prove that they are active even after they have left school and that KAKKAT is still active in their memory

No comments:

Post a Comment