തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Friday, 18 December 2015

അദ്ധ്യാപക --രക്ഷാകർതൃസമിതി

അദ്ധ്യാപക --രക്ഷാകർതൃസമിതിയുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗം ഇന്ന് നടന്നു . വി രാജൻ അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു .ഡോ .എം കെ രാജശേഖരൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട്  അവതരിപ്പിച്ചു . ചർച്ച നടന്നു .ഇ പി  രാജഗോപാലൻ സ്വാഗതവും കെ രാജി നന്ദിയും പറഞ്ഞു .പ്രസിഡണ്ടായി വി . രാജൻ ,വൈസ് പ്രസിഡണ്ടായി കെ  സുധാകരൻ  എന്നിവർ  വീണ്ടും  തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു 

No comments:

Post a Comment