തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Monday, 16 November 2015

ഗണിത സെമിനാര്‍- കക്കാട്ട് സ്കൂളിന് മികച്ച വിജയം

ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് ഉപജില്ലാ ഗണിത സെമിനാറില്‍ യു.പി വിഭാഗത്തില്‍ ആറാം തരത്തിലെ ആര്‍ദ്ര പ്രഭാകരനും ഹയര്‍ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തില്‍ പ്ലസ്സ് വണ്‍ ക്ലാസ്സിലെ ഗോപിക. പി.ഇ യും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തോടെ ജില്ലാ മത്സരത്തിന് യോഗ്യത നേടി.
ആര്‍ദ്ര പ്രഭാകരന്‍


No comments:

Post a Comment