തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 26 November 2015

ചിത്രസംവാദം

 സ്കൂളില്‍ നടക്കുന്ന ''കളറിംഗ് അസംബ്ലി'', കുട്ടികളുടെ ചിത്രപ്രദര്‍ശനം റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യാന്‍ വന്ന മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് പ്രതിനിധികള്‍ ചിത്രകാരിയായ രഹനയെയും ചിത്രകലാധ്യാപകന്‍ ശ്യാമാ ശശിയേയും ഇന്റര്‍വ്യൂ ചെയ്യുന്നു.

No comments:

Post a Comment