തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Monday, 22 June 2015

മാജിക്കല്‍ റിയലിസതിനായി ഒരു വൈകുന്നേരം

വായനവാരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജൂണ്‍ 23 ന് വൈകുന്നേരം 3മണിക്ക് ഗബ്രിയേല്‍ ഗാര്‍സ്യ  മാര്‍കേസ്: കഥയും ജീവിതവും എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഡോ. പി കെ ജയരാജിന്‍റെ പ്രഭാഷണം. എട്ട്,പത്ത്(ഇംഗ്ലീഷ്), പന്ത്രണ്ട്(മലയാളം) ക്ലാസുകളില്‍ മാര്‍കേസ്കഥകള്‍ പഠിക്കാനുണ്ട്

No comments:

Post a Comment