തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Saturday, 18 June 2016

ചെമ്പരത്തിച്ചരിത്രം തുടരുന്നു

ക| ക്കാ |ട്ട് സ്| കൂ| ള്‍
അതിന്‍റെ ചെമ്പരത്തിച്ചരിത്രം തുടരുന്നു.
സ്കൂള്‍മുറ്റത്ത് പലേടത്തായി ചെമ്പരത്തിച്ചെടികളും പൊന്തകള്‍ തന്നെയും ഉണ്ട്---പൂര്‍വികരുടെ ശ്രദ്ധ.
.......................................................................................................
പാരമ്പര്യം തുടരുന്നു-- സ്കൂള്‍മുറ്റം പാറപ്പരപ്പാണ്.കല്ലുകെട്ടിമണ്ണിട്ട്‌ നിലമൊരുക്കി.പലതരം ചെമ്പരത്തിത്തൈകള്‍ കൊണ്ടുവന്നു.നട്ടു.ഇഷ്ടികകൊണ്ട് തടം ഉണ്ടാക്കി. പച്ചിലയും മണ്ണുംനിറച്ചു.
മഴ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു.പതുക്കെപ്പതുക്കെ പലപല നിറങ്ങള്‍ വിടരുന്ന ഒരു ചെമ്പരത്തിമുറ്റം ഉണ്ടാവു൦.പണി തുടരണം.വേറെ നിറങ്ങളിലും ആകൃതിയിലുമുള്ള പൂക്കളുമുള്ളവ കണ്ടെത്തണം.
.........................................................................................................
ചെടികള്‍ക്കിടയില്‍
ശ്യാമ ശശി മാഷ്‌ ഒരു ചെറുശില്‍പം ചെയ്യുന്നുണ്ട്-- വൈകാതെNo comments:

Post a Comment