തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 16 June 2016

വാ | യ| നാ | വാ |രം 2016
കക്കാട്ട് സ്കൂളില്‍
ജൂണ്‍ 20 തിങ്കള്‍
11 മണി
ഉദ്ഘാടനസമ്മേളന൦
ഉദ്ഘാടനം: ജി ബി വത്സന്‍
( വിഷയം: ' വായനയും വായനക്കാരും')

സ്കൂള്‍ വായനശാലയുടെ ഈ വര്‍ഷത്തെ
പ്രവര്‍ത്തനോദ്ഘാടനം: ഡോ. എം.കെ.രാജശേഖരന്‍
................................................................................................
ജൂണ്‍ 21 ചൊവ്വ
11 മണി:
ക ഥാ യാ ത്ര
(കഥപറച്ചിലുകാരുടെ സംഘം ക്ലാസുമുറികളിലേക്ക്)

1.15മണി
ചിത്രവേള
(കുട്ടികള്‍ 'വായന' വരക്കുന്നു)
....................................................................................................
ജൂണ്‍ 22 ബുധന്‍
10 മണി
പുസ്തകദര്‍ശനം

2 മണി
സംവാദം
''വായനക്കാരന്‍റെ മുറി''

എം കെ ഗോപകുമാര്‍
ത്യാഗരാജന്‍ ചാളക്കടവ്
ജയന്‍ നീലേശ്വര൦
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
ജൂണ്‍ 23 വ്യാഴം
10മണി
''വായനയുടെ വാക്കുകള്‍''
പ്രദര്‍ശനം

കഥായാത്ര
.......................................................................................................
ജൂണ്‍ 24 വെള്ളി
11 മണി
വായനാക്വിസ്

1.30 മണി
സമാപനയോഗം
അതിഥി: വി.രാജന്‍

No comments:

Post a Comment