തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Friday, 8 July 2016

ഉച്ചക്കൂട്ട൦/ the midday assembly

ഈ ജൂണ്‍മാസം രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച്ചയാണ് കക്കാട്ട് സ്കൂളില്‍ 'ഉച്ചക്കൂട്ട'ത്തിനു തുടക്കമായത്.എല്ലാ സ്കൂള്‍ദിനങ്ങളിലും ഉച്ചയൊഴിവുസമയത്ത് അപ്പര്‍ പ്രൈമറി കുട്ടികളുടെ ഈ സംഗമം നടക്കുന്നു --1.15മുതല്‍1.45 വരെ.കുട്ടികള്‍ക്ക് സംസാരിക്കുവാനുള്ള , കഥയും അനുഭവങ്ങളും പറയാനുള്ള,ഭാവനാസഞ്ചാരങ്ങള്‍ നടത്താനുള്ള,വാക്കുകൊണ്ടുള്ള കളികള്‍കളിക്കാനുള്ള,പാടാനുള്ള, സംവാദം നടത്താനുള്ള,ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുവാനുള്ള,ചിത്രം വരക്കുവാനുള്ള,ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം
അഭിപ്രായങ്ങള്‍ പറയാനുള്ള വേദിയാണ് 'ഉച്ചക്കൂട്ട൦'. അനൌപചാരികമാണ്അത്. വിഷയപരിധിയില്ല.
ഭാഷാശേഷി കൂട്ടുക,ആവിഷ്ക്കാരത്തിനു സ്ഥലവും സമയവും ഒരുക്കുക,എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും പരിഗണന കിട്ടുക,ജനാധിപത്യ
സംസ്ക്കാരം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുക,സര്‍ഗാത്മകതയുടെ രുചിയറിയുക --'ഉച്ചക്കൂട്ടം' ഇതൊക്കെ ഉന്നം വെക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു ഹാന്‍ഡ്‌ മൈക്ക് ഇതിനായി വാങ്ങി.അദ്ധ്യാപകരുടെ പരിമിതമായ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ ഈ കൂട്ടിരിപ്പ് മുടക്കമില്ലാതെ എല്ലാ സ്കൂള്‍ദിവസങ്ങളിലും നടക്കുന്നു. ഓരോ ദിവസവും അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്--ഇങ്ങനെ ഓരോക്ലാസ്. ആ ക്ലാസിലെ എല്ലാ ഡിവിഷനുകളിലെയു൦ കുട്ടികള്‍ ഒന്നിച്ച്. സ്കൂള്‍ ഓഡിറ്റൊറിയമാണ് സ്ഥിരം വേദി. സ്കൂള്‍മരങ്ങളും ചെടികളും ശില്‍പ്പങ്ങളുമൊക്കെ നിത്യസാക്ഷികള്‍.

'ഉച്ചക്കൂട്ട'ത്തിന്‍റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ജൂലായ് 15 (വെള്ളി) 1.15ന്കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ കെ പി പ്രകാശ്കുമാര്‍ നിര്‍വഹിക്കും. വി. രാജന്‍( പ്രസിഡന്‍റ്,പിടിഎ )
ഡോ.എം. കെ. രാജശേഖരന്‍(പ്രിന്‍സിപ്പല്‍) തുടങ്ങിയവര്‍ കൂടി ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും.
No comments:

Post a Comment