തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Tuesday, 12 July 2016

വായനയുടെ വാക്കുകള്‍*** യു ട്യുബില്‍

വായനയുടെ വാക്കുകള്‍ 
വായനയുമായി ചേരുന്ന ചില വാക്കുകളും പ്രയോഗങ്ങളും
 ചിത്രമെഴുത്ത്‌: ശ്യാമ ശശി 
മൂവി മേക്കിംഗ്:കെ സന്തോഷ്‌

 

No comments:

Post a Comment