തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Friday, 8 July 2016

വായനയുടെ വാക്കുകള്‍/ പാനല്‍ ഷോ

പത്രക്കുറിപ്പ്
 പാനലുകളുമായി കുട്ടികള്‍

  •                                                  പാനലുകളില്‍ ഒന്ന്                                                                                                                                                                                                                                                               
  ചിത്രമെഴുത്ത്‌: ശ്യാമ ശശി.                                                    
( പാനല്‍ഷോയുടെ 
ഡിജിറ്റല്‍പതിപ്പ്
കെ.സന്തോഷ്‌
തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.
വൈകാതെ പോസ്റ്റുചെയ്യാം)

No comments:

Post a Comment