തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Tuesday, 25 October 2016

അനുമോദനം

ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്ര-ഗണിത- സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര-പ്രവത്തിപരിചയ-ഐ ടി മേളയില്‍ ഓവറോള്‍ ചാമ്പ്യന്‍മാരായ സ്കൂള്‍ടീമിനെ അസംബ്ലിയില്‍ വെച്ച്അനുമോദിച്ചു.

No comments:

Post a Comment