തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Wednesday, 14 January 2015

ശാസ്ത്ര പ്രതിഭ മത്സരം

സ്വദേശി ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രപ്രതിഭാ മത്സരത്തില്‍ കക്കാട്ട് ഗവ.ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ ഒന്‍പതാം തരം വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായ അമല്‍ .പി. സന്തോഷ്, അശ്വിന്‍.പി.സന്തോഷ് എന്നീ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ സംസ്ഥാന തല മത്സരത്തിലെക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.


No comments:

Post a Comment