തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Wednesday, 14 January 2015

ഇന്‍സ്പയര്‍ അവാര്‍ഡ്

കക്കാട്ട് ഗവ.ഹയര്‍സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ പത്താം തരം വിദ്യാര്‍ത്ഥി നിതിന്‍കൃഷ്ണന്‍ കെ.വി ഈ വര്‍ഷത്തെ ഇന്‍സ്പയര്‍ അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹനായി.

No comments:

Post a Comment