തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Wednesday, 3 December 2014

World Disabled Day

World Diabled Day യോട് അനുബന്ധിച്ച് ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികള്‍ അരങ്ങേറി. റിസോഴ്സ് ടീച്ചര്‍ പി.യു.രജനി, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് ശ്രിമതി വനജ ടീച്ചര്‍ എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്കി.കുട്ടികള്‍ കഥ, കടംകഥ, പാട്ട് തുടങ്ങിയ പരിപാടികള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു.





No comments:

Post a Comment