തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Wednesday, 3 December 2014

സാക്ഷരം- പ്രഖ്യാപനം

സാക്ഷരം പരിപാടിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു. ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റ് വി.രാജന്‍ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി സംസാരിച്ചു. സാക്ഷരം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികള്‍ തയ്യാറാക്കിയ പതിപ്പ് " സാക്ഷരദീപം" ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് ശ്രീമതി സി.പി.വനജ പി.ടി.എ പ്രസിഡന്റിന് നല്കി നിര്‍വ്വഹിച്ചു. പതിപ്പിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍ യമുന ടീച്ചര്‍ രക്ഷിതാക്കളെ വായിച്ച് കേള്‍പ്പിച്ചു. ചടങ്ങില്‍ കെ.കെ.പിഷാരടി, കെ. സന്തോഷ് എന്നിവരും സംസാരിച്ചു.


No comments:

Post a Comment