തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Sunday, 9 November 2014

ശാസ്ത്രമേള- കക്കാട്ട് സ്കൂളിന് മികച്ച വിജയം

കാഞ്ഞങ്ങാട് കടപ്പുറം പി.പി.ടി,എസ്.എ.എല്‍.പി സ്കൂളില്‍ വച്ച് നടന്ന ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് ഉപജില്ല ശാസ്ത്ര,ഗണിതശാസ്ത്ര,സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പ്രവര്‍ത്തി പരിചയമേളയില്‍ കക്കാട്ട് സ്കൂളിന് മികച്ച വിജയം. ഗണിതശാസ്ത്രമേളയില്‍ ഹൈസ്കുള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പും ഹയര്‍ സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തില്‍ റണ്ണര്‍ അപ്പുമായി ഓവറോള്‍ ചാമ്പ്യന്മാരായി. ശാസ്ത്രമേളയില്‍ ഹൈസ്കുള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ റണ്ണര്‍ അപ്പും, ഹയര്‍സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനവും ഓവറോള്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രമേളയില്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ നാലാം ഹയര്‍സെക്കന്ററി വിഭാഗത്തില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനവും ഓവറോള്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.

No comments:

Post a Comment