തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Friday, 14 November 2014

സാക്ഷരം- ശിശുദിനാഘോഷം

ശിശുദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാക്ഷരം ക്ലാസ്സില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ കലാപരിപാടികള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. നാടന്‍ പാട്ട്, കഥപറയല്‍, കടങ്കഥ, സംഘഗാനം എന്നീ പരിപാടികള്‍ കുട്ടികള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. സീത ടീച്ചര്‍, സി.ടി. പ്രഭാകരന്‍, മാധവി ടീച്ചര്‍ എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നല്കി.


No comments:

Post a Comment