തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 31 July 2014

ക്ലബ്ബ് ഉത്ഘാടനം

കക്കാട്ട് ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്കൂളിലെ വിവിധ ക്ലബ്ബുകളുടെ ഉത്ഘാടനം 2014 ആഗസ്ത് 1 ന്  പ്രശസ്ത വാന നിരീക്ഷകന്‍   വെള്ളൂര്‍ ഗംഗാധരന്‍ മാസ്റ്റര്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കും

No comments:

Post a Comment