തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചാം വര്‍ഷവും SSLC യ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിജയം

Thursday, 8 December 2016

ജില്ലാ കേരളോത്സവം


കാസറഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള
ജില്ലാതലകേരളോത്സവം
കക്കാട്ട് സ്കൂളില്‍വെച്ച് ഡിസംബര്‍ 26,27 തീയതികളില്‍ നടക്കും. 8-)൦ തീയ്യതി സ്കൂള്‍ ഓഡിറ്റൊറിയത്തില്‍ വെച്ച് സംഘാടക സമിതി രൂപികരണയോഗം നടന്നു.

No comments:

Post a Comment